کلیه حقوق سامانه پیام گستر استاندارد قدیمی ، متعلق به شرکت تجارت الکترونیک اول می باشد.